søg her:
XpDetail Online

Udvikling Helsingør - Debat, forslag og spørgsmål

Har du spørgsmål til os ris eller ros?, så stil dem her, vi besvarer alle spørgsmål.

smilingdanmark

Tonny Parnell: Helsingør kommune suger nu igen en bundskraber som Danmarks mest erhvervsfjentlige Kommune ? ? - på en sidste plads i Dansk industri´s erhvervsvenlighedsmålinger sammen med yderkommunerne Lolland og Falster.
Det er stadig ikke gået op for Borgmesteren at Danmark er et produktionssamfund, og heller ikke Helsingør kan leve/overleve uden Industri handel og produktion
Borgmester Benedikte Kiær er aldeles uden forståelse for Virksomhedernes behov for udvikling og tilpasning i en stadig stigende degitaliseret verden.

smilingdanmark

Det er ikke Kommunens opgave at støtte industri eller detailhandlen, men det er Kommunens opgave at skabe rammerne for den Industri - Produktion og detailhandel der er eksistensberettiget i dag.
Vi mister arbejdspladser og forretninger hver uge. - Det skyldes IKKE Nethandel, men manglende udvikling.

Som vi ikke kunne lokke børnefamilien til kommunen uden boliger, så vil Helsingør om 2 - 3 år opleve en virksomhedsflugt med flere mistede arbejdspladser end da Værftet lukkede i 1983
Borgmesteren har ganske enkelt ikke sans for eller føling med udviklingen og har endnu ikke set at der rejser sig et krav i befolkningen om "bæredygtig produktion" - det kan produktionsvirksomhederne ikke opfylde i Helsingør, men må flytte til andre kommuner, ganske enkelt fordi Helsingør IKKE kan levere GRØN ENERGI til produktionen fordi FH. nu har dummet sig 2 gange og har planlagt et tredje forsøg som heller ikke er bæredygtig.


Udvikling
03-09-2020
Tonny Parnell

Gigantisk virksomhedsflugt venter Helsingør  

HELSINGØR SKAL FORVENTE EN GIGANTISK BØLGE AF VIRKSOMHEDSFLUGT.

I Helsingør er der INGEN grænser for galskab og Kommunen skal igen forvente en gigantisk bølge af virksomhedsflugt der kan koste langt langt flere arbejdspladser end Værftslukningen i 1983

Det nye Flisfyr var en fuser der koster skatteyderne over 1 Mia. og kommuneskatten hæves allerede i 2021 med 0,2 procent. Kommunen har nu igen vedtaget vilde og uigennemtænkte planer til erstatning for det 1 Mia. dyre "Fuser Flisfyr" som ikke fungerer, nemlig at det kommunalt ejede Forsyning Helsingør skal gå efter at få bygget en enorm solcellepark, som kan levere "grøn strøm" til langt under halvdelen af husstandene i Helsingør. ?

Kulstof C diagram
Biomasse er en afgørende faktor i Den hurtige kulstofcyklus
Kulstof Cyklus
(Illustration adapted from P.J. Sellers et al., 1992.)

Solcelleparker er en rigtig god ide i Nevada ørkenen eller Andesbjergene over trægrænsen hvor den vegetation der via fotosyntese absorberer og omdanner Co2 til Grundstof nr 6 (Kulstof C), alligevel ikke kan vokse. (Den hurtige kulstofcyklus) Grundstof nr. 6 benævnes også som Kulstof C og er betingelsen for alt levende på jorden.

Det giver bare ikke nogen mening at opstille et solcelleanlæg i Danmarks tættest befolkede og naturskønne Nordsjælland, nu "Nationalpark Kongernes Nordsjælland", hvor man hvert år skal bruge mange tons sprøjtegifte for at holde arealet fri for den vegetation der via fotosyntese kunne absorbere mere Co2 end hele solcelleanlægget kunne spare atmosfæren for

I Nevada bor 9,01 indb./km2, Solen brænder jorden af og 90 % af landjorden er ørken. i Danmark bor vi 132 indb./km2 - vi dyrker hver en m2. - - Beregnes virkningsgraden (kun ca. 20 - 25% i Danmark, men dobbelt så meget i Nevada idet solcellens konduktans vokser med temperaturen og dermed kun yder 20 - 25% under Danske klimaforhold.) i forhold til den CO2 udledning der frigives ved produktion og vedligeholdelse af solceller, cellernes levetid og udskiftnings rate (3 - 5år) i forhold til det Danske klima (sommer og vinter) - - - så er det en meget klam fidus, og det ville være langt mere Co2 neutralt at koble os på de nye havvindmølle parker. eller det nye Ethanol - Ammoniak (NH3) - El - Gas og brintinfrastruktur Network

En solcelle består af silicium, som er et hårdt, men samtidig sprødt stof. Silicium leder den elektriske strøm, idet det er en halvleder, hvis konduktans vokser med temperaturen. Udsat for sollys afgives elektroner, som i solceller kan udnyttes til fremstilling af en elektrisk strøm.

Til forarbejdning af celicium inden produktet kan benyttes i solceller, er der medgået mere energi end den færdige solcelle vil afgive i sin levetid. Ved produktion/fremstilling af den færdige solcelle, er der afledt mere CO2 til atmosfæren end den færdige solcelle kan spare atmosfæren for i sin levetid i forhold til fossile brændsler.

I en solcellepark er der Mio. af solceller der hver har en gennemsnitslevetid på 3 - 5 år hvorefter den udbrændte solcelle skal bortskaffes som farligt affald idet Ionerne i celicium ensrettes ved bestråling i en Atomreaktor før materialet kan danne strøm i en solcelle.

Anlægget vil blive en af de største solcelleparker i Danmark. Solcelleparken vil fylde et område bag Skibstrup Affaldscenter på størrelse med cirka 100 fodboldbaner, MEN DET VIL OGSÅ BLIVE DEN STØRSTE FEJLSATSNING I DANMARK, I ET FORSØG PÅ AT NEDBRINGE KOMMUNENS CO2 EMISSION.

Det er ikke gratis at bygge en solcellepark på 100 fodboldbaner eller 50-60 hektar. Anlægsbudgettet ligger i omegnen af 200 millioner kroner (siger Kommunen foreløbig, men FH´s beregninger er skudt 300% ved siden af og det anlæg der er benyttet i beregningerne, dækker kun ca. 8 - 10.000 husstande.). - - Langt under 8% af det samlede behov hvis du medregner forbrug til produktion, erhverv og industri

Ser vi så tilbage på biogas eventyret der blev mere end 100% dyrere og nu det nye Flisfyr der heller aldrig kommer til at levere en eneste MWH energi men også bliver lagt på skattebilletten med mere end 100% ? - tjahh? - så taler vi om et yderligere skattesmæk på over ½ Mia. til en "Knold og Tot" løsning der stadig IKKE er Co2 venlig (måske værre end Flisfyret) og så er det en løsning der kun er budgetteret til at dække ca. 12 - 15% af kommunens energibehov. - - hvis man IKKE medregner forbrug til produktion, erhverv og industri

Power to X
Power To X - Elsinore back to the heyday of sound due

I stedet skulle Forsyning Helsingør gå aktivt ind i samarbejde om udvikling af Power to X med en elektrolyse station med Brint og Ethanol produktion der hvor man nu har opkøbt 60 Ha. jord til den allerede outdated solcellepark.

Alene opsamling af overskudsvarmen ved en større elektrolyse station og Brintproduktion ville være nok til opvarmning af hele Helsingør. og Helsingør vil ligge i front i forhold til at reducere Co2 udslippet med 70%

Hvis Forsyning Helsingør går aktivt ind i udviklingen af  Ethanol - Ammoniak (NH3) - El - Gas og brintinfrastruktur Netværket  så ville Helsingør på ganske kort tid kunne genskabe de gyldne tider under Sundtoldstiden. hvorimod  den allerede outdated solcellepark trækker i den modsatte retning med yderligere tab af arbejdspladser.

I stedet for opkrævning af told i Sundet, som Danmark gjorde gennem 400 år, vil Power To X teknoligien åbne mulighed for at Danmark kunne blive storeksportør af elektrolyse baseret ammoniak som bunker-fuel - Brint og Ethanol  med et storscale elektrolyseanlæg hvor man havde planlagt solcelleparken i Skibstrup, der "fødes" med El fra den nye vindmøllepark på Hesselø og med rørføring af "Power to x energi" til tre store indfyldnings-standere i øresund ud for Trykkerdammen, - - Det ville føre POWER TO ELSINORE.

Vis stort billede

Den allerede outdated solcelle anlæg kommer ALDRIG i nærheden af Co2 neutral energi og det kan Kommunen ikke bære men vil få en gigantisk virksomhedsflugt fordi Helsingør ikke kan levere den "grønne" energi den Danske produktion vil efterspørge de kommende år i et forsøg på at nedbringe det Danske Co2 udslip med 70%.

Når beregnes en udskiftningsrate på 2-3 år, - - transport fra og produktion i Kina. - afskaffelse- bortskaffelse af celicium - forbrænding af de udbrændte solceller, - behandling af titaniumdioxid - celiceum og polymeder - spild og udslip af titaniumdioxid når solcellerne monteres og udskiftes, - - brug af store mængder sprøjtegifte for at holde 100 fodboldbane fri for vegetatation, - man fratager 60 ha. biomasse der alene ved i stedet at plante skov, via fotosyntese og den hurtige Carboncyklus kunne omdanne langt mere Co2 til det livsnødvendige Kulstof 6.
Vi vil om 2 -3 år stå med et solcelleanlæg som viser sig at producere alt for lidt (i Danmark kan solenergi kun udnyttes ca. 20 - 25%) og når alle faktorer medregnes, vil CO2 emissionen være højere end ved et tradionelt kulfyret anlæg.
Nøjagtig samme erkendelse som ved det nye 1 Mia. dyre fuser flisfyr.

FH regner som en skovl - det er foruroligende.?
Det gjorde de også da vi blev præsenteret for det fatale Flisfyr. - Se hvad Helsingør står med i dag.
FH oplyser: "det er planen at opføre en solcellepark med en samlet kapacitet på ca. 40 - 50 MW. Det kan dække strømforbruget hos halvdelen af husholdningerne i kommunen."

Power to X
Power To X - Elsinore back to the heyday of sound due

Så vidt jeg har beregnet en eventuel solcellepark, skal der omkring 125 - 200 MWH til at dække halvdelen af Helsingør´s private husholdnings forbrug (et tre gange større anlæg)? - medregnes erhvervenes forbrug skal der et 5 gange større anlæg til for at dække bare halvdelen af Helsingørs El-energiforbrug. - (Der skal bruges mere jord til opstilling af solceller end der findes i og omkring hele Ålsgårde,)

Jeg forstår heller ikke regnestykket 40 - 50 MWP skulle dække 80 - 100 Procent af strømforbruget hos FH´s 15000 brugere ? ? - enten er Helsingør´s kommunale fodgængerovergange regnet med i regnestykket eller brugerne aftager kun halvt så meget El i forhold til en normal husstand, - - Ville det så ikke være bedre og billigere for forbrugerne, helt at nedlægge Helsingør Elforsyningen.? (En så lille produktion vil altid blive urimeligt for dyr for forbrugeren)

Ved landsbyen Nees i Lemvig Kommune opføres også en solcellepark på 50 MWp, og den kommer kun til at dække 8-10.000 husstandes strømforbrug, fortæller "Michael Vater" fra "Pure & Better Energy" (FH´s beregninger er ganske enkelt ikke rigtige) - ? - Hvis det anlæg skal dække bare halvdelen af Helsingørs El-energiforbrug, skal Forsyning Helsingør ud og spille hasard med 4 - 5 gange mere, eller igen over 1 Mia. af borgernes penge

Vi ved at der er planer om nedgravning af de kæmpe 400KW el luftkabler der transporterer EL fra Sverige og Norge som går i land omkring Ålsgårde og bliver luftledninger tværs over det meste af Sjælland. Vi ved også at det største problem ved nedgravning er nedkøling af de enorme kabler.? - Danmark satser på kæmpe Vindmølleparker og vi ved derfor at det bliver nødvendigt at nedgrave flere store kabler og når de store højspændingsledninger graves i jorden, udvikler de varme og skal derfor konstant nedkøles

Alle ledere undtagen superledere forårsager et vist tab af elektrisk energi i form af varmeudvikling, når man sender en strøm igennem dem. Den elektriske konduktans måles ved ohm, der er den reciprokke enhed for modstand. (se den frie encyklopædi "Elektrisk konduktans og ohms lov" - - U=RI)

Her ville det være oplagt at energiforsyningerne benytter varmepumper og samarbejder med det Danske Elnet om at dele jordslanger til nedkøling af det nedgravede Elnet. - En ny måde at "hente" det energitab der altid vil være ved kabelført el, - tilbage til varmecentraler via mega-varmepumper. - Nedlæg hele Elproduktionen, det er alt alt for dyrt at producere i så små mængder som 50 MWH der kun dækker 10.000 husstande.

Når transportkabler for El nedkøles, kan der transporteres større mængder El over en større strækning til en billigere pris.
Omvendt bliver mega-varmepumper langt mere effektive ved højere temperaturer omkring jordslangerne, store varmepumper opnår en højere COP faktor.

I Danmark er det oven i hatten, så genialt at vi bruger mere El-lys-varme om vinteren og De store varmepumper kan sende mere "Køling" ned omkring El-transportkablerne når der er mest brug for nedkøling.Win - Win for alle !


.
. Din kommentar Coments      Print ArtikelPrint      Skriv ArtikelSkriv

FAQ Udvikling SupportPage: 1
[1] 2 >
17-04-2021


Helsingør Kommune har opløst Visitnordsjælland
Turistindustrien i Helsingør Kommune lider voldsomt efter Bennedikte Kiær og Anette Sørensen er blevet uvenner.....
Udvikling Helsingør Kommune har opløst Visitnordsjælland

24-10-2020


WORLD’S LEADING POWER SYSTEM OPERATORS LAUNCH GLOBAL CONSORTIUM
MÆRSK er nu allerede gået ind, og sammen med Ørsted og Haldor Topsø vil de lægge sig i front for det Danske Energinet med Bunkers aktivitet i Helsingør....
Udvikling WORLD’S LEADING POWER SYSTEM OPERATORS LAUNCH GLOBAL CONSORTIUM

13-09-2020


Power To X og Danmarks fremtid
Power To X - Danmarks guldæg Power-to-X (PtX) bliver et afgørende element i omstillingen fra fossile brændsler.....
Udvikling Power To X og Danmarks fremtid

25-06-2020


Helsingør ude i nye vilde planer for skatteborgernes penge.
Vi erindrer Biogas eventyret der kostede skatteborgerne over 400 Mio. - - se på det spritnye Flisfyr som koster skatteborgerne over 1 Mia, - Biogasfyret producerede aldrig en eneste km3 Gas og det nye flisfyr kommer aldrig til at producere en eneste MWH.??....
Udvikling Helsingør ude i nye vilde planer for skatteborgernes penge.

23-03-2020


Det er lidt for sent at udvise Erhvervsvenlighed
Det er MEGET sent du nu tænker på erhvervslivet.? - - Måske for sent. - jeg er bange for Helsingør Kommune taber Titusindvis af arbejdspladser allerede de kommende måneder....
Udvikling Det er lidt for sent at udvise Erhvervsvenlighed

16-03-2020


Hvad koster (coronavirus/COVID-19) en detailhandler i Helsingør
Hvad koster coronavirusen en gennemsnitlig detailhandler eller restaurant i Helsingør city?....
Udvikling Hvad koster (coronavirus/COVID-19) en detailhandler i Helsingør

10-03-2020


Helsingør erhvervsvenlighed 2019 fra Di
Hvorfor forholder du dig ikke til Di´s erhvervsundersøgelse ? -den er retvisende og den forholder vi andre os til. - - er du betrykket ved Helsingør erhvervsvenlighed,? - det bør borgmesteren nemlig være.....
Udvikling Helsingør erhvervsvenlighed 2019 fra Di

20-02-2020


Store udfordringer for den fysiske butik
Detailmarkedet er i en rivende udvikling. Forbrugerne stiller stadig større krav til butikkerne, samtidig med, at de i stigende grad vælger at handle på Internettet. En udvikling der sætter de fysiske butikker under pres.....
Udvikling Store udfordringer for den fysiske butik

19-02-2020


Borgmesteren sælger Helsingør´s eneste mulighed for udvikling
Den Radikale Christian Holm Donatzky´s dræbende ide om uddannelsesinstitutioner i indre by dukker nu op igen. Donatzky udnytter Borgmesterens svage punkt og afpresser Borgmesteren ved mediekorruption.....
Udvikling Borgmesteren sælger Helsingør´s eneste mulighed for udvikling

31-01-2020


ÅBENHED OG DIGITALISERING MODVIRKER DIGITAL KORRUPTION
Vi har nu tre gange inden for et år, set kommunen og specielt det borgmæsterbærende parti og Borgmesteren selv ligger under for for den samme gruppe som nu står bag tidligere massive mediepres....
Udvikling ÅBENHED OG DIGITALISERING MODVIRKER DIGITAL KORRUPTION

27-12-2019


HELSINGØR ER ET IT MØRKELAND DER I DEN GRAD SKAL OPGRADERES.
Helsingør satser på kultur og turisme, men har KUN EN internet portal og det er kommunens officielle, som ikke burde være en reklamesøjle,(jeg skal skynde mig at sige at det er fint så længe vi ikke har andre) men der bør være andre der er stærkere på det område. Turistkontoret er nedlagt og hedder ....
Udvikling HELSINGØR ER ET IT MØRKELAND DER I DEN GRAD SKAL OPGRADERES.

22-12-2019


Den blåfinnede tun tilbage i Øresund
Stimer af kæmpefisk har i stigende grad Skagen om styrbord. Den blåfinnede tun er efter årtiers fravær i stor stil vendt tilbage for at jage sildefisk og makreller i Øresund, til sportsfiskernes store glæde....
Udvikling Den blåfinnede tun tilbage i Øresund

07-12-2019


Er det menneskeskabte klimaforandringer eller er det bare hysteri
Er klimaforandringerne menneskeskabte eller er det bare en naturlig cyklus der har pågået i 4,5 Mia. år ?....
Udvikling Er det menneskeskabte klimaforandringer eller er det bare hysteri

26-10-2019


SORT - SORT - Alt for mange turister i København
Som forretningsdrivende i Helsingør, der oplever en TOTAL DØD by med under 10 mennesker og tomme gader der råber til hinanden i samme tidsrum, kan man kun forbande Københavnernes klagesang om for mange turister....
Udvikling SORT - SORT - Alt for mange turister i København