søg her:
XpDetail Online

Udvikling Helsingør - Debat, forslag og spørgsmål

Har du spørgsmål til os ris eller ros?, så stil dem her, vi besvarer alle spørgsmål.

smilingdanmark

Tonny Parnell: Helsingør kommune suger nu igen en bundskraber som Danmarks mest erhvervsfjentlige Kommune ? ? - på en sidste plads i Dansk industri´s erhvervsvenlighedsmålinger sammen med yderkommunerne Lolland og Falster.
Det er stadig ikke gået op for Borgmesteren at Danmark er et produktionssamfund, og heller ikke Helsingør kan leve/overleve uden Industri handel og produktion
Borgmester Benedikte Kiær er aldeles uden forståelse for Virksomhedernes behov for udvikling og tilpasning i en stadig stigende degitaliseret verden.

smilingdanmark

Det er ikke Kommunens opgave at støtte industri eller detailhandlen, men det er Kommunens opgave at skabe rammerne for den Industri - Produktion og detailhandel der er eksistensberettiget i dag.
Vi mister arbejdspladser og forretninger hver uge. - Det skyldes IKKE Nethandel, men manglende udvikling.

Som vi ikke kunne lokke børnefamilien til kommunen uden boliger, så vil Helsingør om 2 - 3 år opleve en virksomhedsflugt med flere mistede arbejdspladser end da Værftet lukkede i 1983
Borgmesteren har ganske enkelt ikke sans for eller føling med udviklingen og har endnu ikke set at der rejser sig et krav i befolkningen om "bæredygtig produktion" - det kan produktionsvirksomhederne ikke opfylde i Helsingør, men må flytte til andre kommuner, ganske enkelt fordi Helsingør IKKE kan levere GRØN ENERGI til produktionen fordi FH. nu har dummet sig 2 gange og har planlagt et tredje forsøg som heller ikke er bæredygtig.


Udvikling
30-03-2022
Tonny Parnell

CO2 Emissionsfri energi er mulig HVIS.....  

CO2 Emissions fri energi er kun mulig HVIS...

Realisering af regeringens vision om dansk uafhængighed af kul, olie og gas om knap 30 år, er ikke mulig af mange årsager. - Med mindre. .

Vindturbiner faldvinde
Vindturbiner i Katabatiske vindtunler

Print som PDF Fil

Vi. kan ikke blive ved med at opretholde glansbilledet af solceller som den grønne løsning på klodens CO2-problemer. Når udledningen af klimagasser ved produktionen af solceller bliver medregnet, så er solceller langt den mest CO2-svinende grønne teknologi og udleder i det samlede regnestykke, mere CO2 end kul - gas og olie.

I produktions processen af solceller som har en levetid´s cyklus på kun ca. 5-6 år, sker der et massivt udslip af klimagasser, der er langt mere klimaskadelige end CO2.

Produktionen af solceller forurener f.eks luften med SF6 der er 39.800 gange så klimaskadeligt som CO2,
NF3 der er 17.200 gange så klimaskadeligt som CO2, 
og C2F6 der er 9.200 gange så skadeligt som CO2.

Udvikling Grøn omstilling
Troposfære bæltet målt i Jan. md.

Ved produktion af solceller og batterier, benyttes hvert år millioner af tons giftigt bly til lodninger i solceller. 
Når baterier og solceller udskiftes/skrottes efter en cyklus på 5 - 6 år, er bly et affaldsprodukt (i lighed med atomaffald) der forbliver giftigt i al evighed, og når alle mellemregninger medtages er Solselleenergi på vores bredegrader den største miljøsviner af alle, der på sigt er en langt større trussel mod menneskeheden end atomaffald og stråling.

Atomkraft fortalerere siger at problemet med atomaffald er løst fordi vi de næste 100.000 år har plas til deponering af alt atomaffald. Det er jo en "skæv" argumentation, al den stund at vi ved det største udbrud af CO2 forurening skete da Andesbjergene rejste sig ved foskydning af de tektoniske plader for mere end 50Mio. år siden. Herudover er det ikke tildelt nogen at bestemme menneskehedens udslettelse indenfor kun 100.000 år.  - - Som klimadebatør vil videoen her være nyttig: the-arctic-ice-sheat

Beregninger "foretaget af EU-forskere i projektet ExternE" viser, at solceller i Tyskland udleder 180 gram CO2 for hver produceret kWh, hvis man medregner produktionen af solcellerne. https://ing.dk/artikel/opraab-fra-forsker-solceller-er-den-mest-klimaskadelige-groenne-energiform-163956

En danskproduceret kilowatt-time produceret ved olie - kul - gas udledte i 2018 150 gram CO2. pr. kWh (der er anvendt Energinets miljørapport 2019 med fradrag ef vindenergi)

Herudover skal også tages hensyn til risiko for udslip af samme stærkt forurenende drivhusgasser ved recycling og bortskaffelse af udbrændte solcellemoduler.

vinturbine.jpg
vinturbine new
Robust vindturbine på Grønland hvor anker og generator kan beskyttes ved nedgravning

1. Vi ved nu at Solcelleparker nord og syd for troposfære bæltet målt i Jan. md. afleder mere Co2 til naturen end Kul og olie, (Det er i vinterhalvåret Helsingør bruger mest El og varme), derfor vil den planlagte solcellepark i skibstrup belaste naturen med langt mere Co2 end kul, olie og fosile brændsler, - - GLEM ALLE PLANER VEDR. SOLCELLEPARKER.

****** "Opdateret d. 26-09-2022"
Baltic Pipe er en gasrørledning, der forbinder gassystemerne i Norge, Danmark og Polen.
Baltic Pipe krydser Nord Stream 1 og 2 få meter fra det punkt hvor de to eksplosioner skete på Nord Stream 2. - og videre til Polen hvor der igen er en fordelerstation der fordeler den Norske gas til Polen og dækker det behov Tyskland tidligere fik dækket via Nord Stream 1. via "JAGAL" mod Tyskland og "JAMAL Pipe lines" som også er en Russisk gasledning vi ønsker lukket ved Belarus grænsen..Baltic Pipe

2. Hvis kul, olie og gas inden 2050 skal erstattes af grøn Vindmølle energi, skal vi etablere 15-20 gange flere og langt større vindmølleparker og det har Danmark ikke kapacitet og arbejdskraft til. (heller ikke uanset 100.000 ekstra Ukrainske flygtninge -? - Dog ser det ud til at Putin´s højt uddannede unge befolkningsgrupper nu flygter og kommer os til hjælp.) 

Efter Vladimir Putin har proklameret mobilisering af det rusiske militær med indkaldelse af unge mænd til krigen mod Ukraine, ser vi et oprør mod det Rusiske regime og unge veluddannede mænd flygter ud af landet.
Finland er under stor pres og lukker formentlig Grænsen mod Rusland, MEN ER DET NU KLOGT AT LUKKE GRÆNSEN ?

For det første mangler Danmark og hele Europa Arbejdskraft, og hvis vi lige et øjeblik er lidt kyniske og tænker Business (så er det den bedste og mest oplyste del af den Rusiske befolkning der flygter nu)

Hvis Vesten vil vælger at "STRAFFE" Putin, så skal Vesten selvfølge modtage ALLE flygtninge fra Rusland, indtil der ikke er flere unge mænd der kan indkaldes for at blive dræbt i Krigen mod Ukraine

Rusland (Vladimir Putin - hvis ikke han bliver væltet i et oprør) skal også opbygge et land efter krigen og det hæmmes hvis Vesten med åbne arme har modtaget toppen af de dygtigste som flygtede fra rædselsregimet. Som i Danmark, er mennesket også en resaurce i Rusland, og dem vil Putin mangle efter krigen. Det er en stærk - "de stærkeste" ressourcer der flygter fra Putins regime. Det svækker Rusland, men det er en "ressource" der positivt kan indgå som den arbejdskraft virksomhederne skriger efter (fra dag et hvis ikke socialdemokraternes venner 3f stiller sig på bagbenene)

USA fortsætter sanktionerne og effektuerer i dag den 26/09-22 Biden´s udtalelse fra den 07/02-22 om at lukke Nord Strem 1 og 2 hvis Rusland med tropper og køretøjer går ind over Ukraines grænse. lyt efter hvad Biden siger ca. midt i dette pressemøde fra 7. Feb. - - her til morgen blev der sat handling bag. - Nord Stream I består faktisk af to ledninger, - derfor 2 eksplotioner på Nord Stream I. *********

Danmark må nødvendigvis omvurdere vores syn på flygtninge / "den til enhver tid pågående folkevandring":

vinturbine.jpg
Grønland har enorme områder på toppen af indlandsisen hvor Tung Kold luft dannes. På grund af klodens rotation ser du i Syd-Grønland meget stejle områder mod øst (Pitaraq områder) hvor hastigheden på de Katabatiske faldvinde når en hastighed på 3 x orkanstyrke

3. Hvis vi kunne skaffe arbejdskraft nok til at øge anlæg af vindmølleparker og energiøer vil Danmark ikke være i stand til at ledningsføre den grønne energi i elenettet med mindre dette udvides 400% og det har vi ikke kobber, eller super-ledere nok til - - - og selv om vi udvider minekapaciteten i Grønland vil der ikke være nok med mindre vi finder nye miner.(Grønland bliver måske det Arktiske svar på de velhavende Emirater i Mellemøsten - eller Danmark gør, hvis vi spiller kortene rigtigt.)

I dag sidder Xi Jinping på mange store kobberminer i Afrika med en samlet produktion ca. 485,000ton kobber årligt

Nord for Polarcirklen i Sverige har det svenske mineselskab Boliden fordoblet kapaciteten til 36 millioner ton malm om året, heraf ca. 3% Kobber(godt 350.000.ton) til superledere. (Norge har også Kobberminer men der er stor forskel på hvor meget kobber der er i malmen)

Bingham Canyon Open Pit Copper Mine Salt Lace City Utah i USA. er verdens største og producerer 159,400ton kobber årligt, (udtømt i 2025)
Chile har verdens anden største Copper mine (72% privatejet)

Danmark har mulighed for minedrift og udvinding af Kobber til superledere i Grønland (som Kina også har vist interesse for)

Omstillingen til uafhængighed af fossile brændsler er en kæmpe opgave, der vil vende op og ned på, ikke bare vores, men hele det globale verdenssamfund. (resaurcerne bliver pludselig tilgængelige eller utilgængelige i modsatte dele af verden)

vinturbine.jpg
Katabatisk faldvinde

Man kunne i dag fristes til at mene NATO burde inddrages i planlægningen for at sikre strategisk vigtige knudepunkter og ikke mindst forsvar af eventuelle vindmølleparker og elektrolyse produktion på Grønland og Færøerne.

Foruden minedriften kunne Grønland og Færøerne i fremtiden spille en væsentlig rolle omkring eksport af Power to X produkter til resten af verden, Vi kommer til at mangle Halvledere samt fuld ledere Kobber - Aluminium - Nikkel messing og andre fuld-ledere. Island kan levere store mængder energi fra den varme undergrund. En samlet energi-infrastruktur omkring Barentshavet under Nato beskyttelse er måske fremtiden.

Vi skal de næste 20-25 år kalkulere med en kraftig nedgang i reallønnen, Danmark skal investere massivt i et Power To X infrastruktur netværk, udnytte sin strategiske beliggenhed og danne sig en sikker føre position i eksport af Power To X teknologi, produkter og know how .

Grønland er verdens største ø og verdens største ørken hvor vind og vejr er meget forskellig fra Vest til øst.

Specielt ved de Østgrønlandske kyster har vi interessante vindforhold - Faldvinde eller katabatiske vinde.

Vertikale vindturbiner er velegnet fordi den tunge katabatiske vind smyger sig lavt langs grundfjeldet mod kysten.

Det katabatiske vindmønster regnes for en af Grønlands egne vinde.
Katabatisk betyder nedadrettet, og bevægelsen forløber fra den højtliggende centrale del af Ind-landsisen og ud mod randen og kysten, men afviger en smule til højre under indflydelse af Coriolis-kraften.
Den katabatiske vind drives af den afkølede – og derfor tungere – luft, som er i kontakt med Indlandsisens overflade, og som derfor siver ud mod randen fra Indlandsisens højeste punkt. 3231 m.o.h.
Den katabatiske vind når sit maksimum om vinteren, men den har tillige en døgnvariation, som mærkbart påvirker vinden i sommerhalvåret.

Piteraq-Greenland.png
Piteraq områder
vinturbine.jpg
Lille privathusstands Vertikal vindturbine 6kw - Kan også produceres som storskala vindturbine 8 MW - 10 MW

Midt på indlandsisen i 3000 m højde kan der være lange perioder uden væsentlig vind og nedbør men under ekstreme kuldegrader, den knastørre kolde luft er tung og siver derfor ud mod kysten fra Indlandsisens højeste punkt..
På den sydøstlige kyst har Grønland de kraftigste "Katabatiske faldvinde" påvirket af extrem kulde over indlandsisen i 3000 m. højde, over en strækning på 200 - 250km til kysten og Angmagssalik - Tasilack hvor kulden "blæser" til varmere temperaturer ved kysten.
Når denne forstærkes, kan det blive til ekstremt kraftige vinde som benævnes "Piteraq"

Tasiilaq oplever Piteraq årligt, men tilbage i 1970 oplevede Tasiilaq vindstyrker helt op til 90 m/s i forbindelse med en kraftig Piteraq. Det er næsten tre gange så meget som grænsen til orkan, og det medførte omfattende ødelæggelser i byen.

Ingen af de vindmøller vi benytter i Danmark er robuste nok til en kraftig "Piteraq", men med en vertikal vindturbe kan de vitale dele beskyttes i grundfjeldet ved underjordiske generator og relæstation. - Turbineblade kan hæves eller beskyttes af hensyn til vilt og dyrelivet.

Katabatiske vinde kan suse ned ad bjergsider fra Indlandsisen´s højereliggende kappe med orkanstyrke, men de fleste er ikke så intense, (18 - 20 km/t) eller mindre.

vinturbine.jpg
Nowhere else in the world is there a stable cold and smooth ice plateau at an altitude of 2-3000 meters with stable katabatic downwinds that extend 2-300 km down towards the coastline.
_

Højden af Indlandsisen´s iskappe bringer enorm gravitationsenergi i spil. De helt store vertikale vindturbineparker kan koncentrers i begrænsede områder i de kystnære dale.
Her blæser vinden langt over orkanstyrke og når omkring 300 km/t (190 mph). (I Grønland kaldes disse vinde for piteraq)

Der kan overalt langs Grønlands kyst findes områder med fremskudt/blotlagt grundfjeld som er velegnet til vindturbineparker.

I nogle få områder af det kontinentale Antarktis skures sneen væk af kraften fra de katabatiske vinde, hvilket fører til "tørre dale" (eller "antarktiske oaser") som  "McMurdo Dry Valleys". Da de katabatiske vinde er faldende, har de en tendens til at have en lav relativ luftfugtighed, hvilket udtørrer området.  og holder vindturbinerne snefrie.

Andre regioner kan have en lignende Katabatiske vind, men med mindre effekt, hvilket fører til områder som genopfyldes af gletsjerstrøm fra Indlandsisen..

Et ubeboet område på over 1Mio. km2 kunne udlægges til vindturbiner. (UDEN NABOKLAGER)

Grønland kunne levere 5 - 6 gange Danmarks samlede energibehov (33,6 ktoe) | Opgjort i ktoe (Ton olieækvivalent) 

Når vi har så extreme variationer i vindstyrken vil der ofte være stor kapasitetsoverskud til Power To X produkter samt eksport og bunkering af Power To X produkter til de største skibe der sejler gennem Barentshavets nye sejlrute over Svalbard. (Amoniak - Brint - Gas - Methanol) - El og Power to X produkter kunne forsyne Europa via pipelines og udskibes / eksporteres via Barentshavet og pipelines via Alaska til USA.

vindturbine-sheerwind
Mulig robust Fald-vindturbine der ved strategisk plasering (som dæmningsfald) for lavere liggende Kold luft der ved en nedgående tunnel kan danne en "Piteraq on demand" - med vindkastigheder 3 X stormstyrke, over 250 kmh.

At Trump ytrede ønske om at købe Grønland, var jo ikke fordi han er dum??, Måske ville det interessere USA at medvirke til etablering af vindmølleparker på Grønland ? - også for af sikkerheds og efterretningsgrunde, at være til stede med radarudstyr og Antimisil ramper og sporingsudstyr. - hvis en neuclear raket skulle forvilde sig over Grønland mod USA.

Power to x kan være redningsplanke for regeringens energistrategi 2050

Power-to-X er afgørende for grøn omstilling af energiforsyningen. Det stiller store krav til de virksomheder, som skal udvikle og modne produkter og teknologier, der skal understøtte udviklingen.

Power to x kan være redningsplanken fordi vi kan lagre en del af energien på produktionsstedet og derved udligne ledningsføringen til forbrugeren i Elnettet. Elektrolyseproduktierede Power To X produkter transporteres dels ved trykledninger eller tank-transport og med skibe. Man kan også transportere El -Gas og Brint i samme pipeline, eller El i en kappe om metanol amoniak. herved kan fase R - S - T fremføres i samme korridor, hvorved etableringsomkostninger til omlægning og udvidelse af energi infrastruktur nettet bliver væsentligt billigere.

Hvorfor er Grønland super interessant.?

1. Fordi Grønland er unik med stabile til meget kraftige faldvinde i vinterhalvåret (når Nordeuropa bruger mest energi) i et bælte hele vejen rundt om Grønland fra kysten og 250 Km ind mod indlandsisen 3000 m. over havets overflade.

2. I vinterhalvåret og under ekstrem kulde kan vindhastigheden nå op på 70 - 80 Msec. langt over orkanstyrke og kan nå omkring 300 km/t (190 mph), hvilket betyder en enorm energiproduktion der ved elektrolyse kan omdannes til brint,
Hydrogen skal opbevares og transporteres flydende som sker ved en proces med påvirkning af ekstrem kulde -255grd. - - I Grønland er vintertemperaturen i forvejen ekstrem lav (-50grd) og i forhold til den Danske gennemsnitstemperatur spares en del ved nedkøling til flydende Brint i Grønland

vinturbine.jpg
Kennedy Channel - Lincoln Sea

3. Der er efter Vladimir Putin´s aggressioner mod kontinentet og en fremtidig åbning af skibstrafik gennem Barentshavet, stor strategisk interesse omkring Grønland og Danmark har i Natosamarbejdet forpligtet sig til at være mere synlig og tilstede i Grønland

4.EU kommissionen og Fr. Ursula VON DER LEYEN har proklameret yderligere produkter på sanktionslisten mod Rusland, både export og Importvarer, herunder en række mineraler, Uran - kobber - kisel - thorium - guld - diamanter og en stribe af andre råstoffer som alle findes i GRØNLAND

Der er Global mangel på superledere og den grønne omstilling hvor El bliver den største og den direkte energifaktor, skal der bruges 500% mere kobber/superledere, som i dag ikke findes, men det kan vi ved minedrift udvinde på Grønland til langt under verdensmarkedsprisen som i øjeblikket domineres af Kina med kobber fra Afrika.

Katabatic-wind.png
Katapatiske vinde
Østgrønland

5. USA/Nato ønsker større bevågenhed omkring Grønland, - som fordrer mere trafik og transport til verdens største ø, som bliver mere farbar og det bliver nemmere/billigere at etablere de vindmølleparker der skal energiforsyne det nye Power to X infrastruktur netværk med bunkering af Brint - Ethanol - Ammoniak (NH3) til eksport og de største skibe gennem Barentshavet.

6. Grønland er verdens største ø (2.166.000 km²) med en befolkning på kun 56.541 indbyggere (Helsingør kommune) - - der kan opstilles mere end 10 Mio. energimøller uden nogen bliver generet af støj - udsigt - syn, og vildt er der ikke meget af i det øde og extremt barske landskab.

7. Grønland og Danmark kommer til at indtage en betydelig strategisk rolle når de nye sejlruter - Barentshavet - syd/øst og ikke mindst Kennedystrædet (hvor vi har Hans Ø) nordvest om Grønland tages i brug for alvor, hvor der ikke mindst ligger en profit for de allerstørste skibe ved Bunkering fra Grønland, midt mellem Vesten og Asien, hvor tonnagen kan udnyttes maksimalt hvis "tanken og andre forsyninger kan nedbringes til de halve ved let tilgængelig supply og bunkering 2 gange på halvvejen, såvel den ene som den anden vej om Grønland mod Asien

8. Grønland er super interessant fordi Kun verdens største ø på hele 2.165.000 km2 har enorme øde områder med et katabatisk vindmønster der blæser fra den ekstremt kolde indlandsis i 3000 meters højde over hele den centrale del af Grønland, og en strækning/bælte på 200 - 300 Km. langs hele kysten fra indlandsisen og ned mod kysten..
Alle vitale dele af en vindturbinepark kan beskyttes i grundfjeldet hvor den tunge vind blæse meget lavt.

Der etableres også såvel solcelleparker som vindmølleparker i Sahara,
men solceller er allerede under udfasning fordi anlæg, drift og vedligeholdelse er meget Co2 belastende, og vindturbiner er billigere. Herudover er Sahara sand og saltvand ødeløggende for både vindturbiner, solceller og alt teknik. (sandstorme i Sahara er altødelæggende og vinden i Sahara er ustabil og ringe)
Polerne og Alaska er store øde ørkenområder, men kun Grønland´s grundfjeld sammen med Indlandsisen danner et kæmpe ekstremt koldt plateu i 2500 - 3000 meters højde, hvor den tunge kolde luft dannes for at "sive" ud over kanten og blæse 250 km. med tiltagende kraft mod kysterne.

I konkurrence med Atomkraftværker

Der forskes nu med "Smeltet salt-kraftværker" som viser stort potentiale.
Reaktoren fodres med Thorium som udvindes ved minedrift i Norge, men vi har også Thorium miner på Grønland

De nye reaktorer vil være ideelle til at forbrænde Thorium og åbner en ny og nærmest uudtømmelig energikilde. Thorium kan ikke selv spaltes, men kan omdannes til spaltelig uran-233 ved neutronbestråling i en reaktor.


Et almindeligt atomkraftværk med en kapacitet på 1000 MW forbruger årligt 35 tons beriget uran, som fremstilles ud fra 250 tons uran udvundet fra miner. En "smeltet salt-reaktor" med samme elproduktion vil kunne klare sig med et enkelt ton udvundet Thorium. Mængderne af radioaktivt affald bliver tilsvarende 35 x mindre.

Tilmed vil affaldet fra thorium kun være højradioaktivt i 300 år, mens det brugte brændsel fra nutidens atomkraftværker skal deponeres i 100.000 år. - - (men kan nogen have kompetence til at pantsætte kloden i bare 300 år??? - - der er stadig vedvarende stråling i Thorium atomaffald, uanset om vi dumper det på Nordpolen.)

Læs mere om Thorium og Smeltet salt-kraftværker

3,8 tons Thorium kræver det at dække Danmarks årlige strømforbrug på 33,6 TWh – til sammenligning ville vi skulle bruge 950 tons uran. 
Men der er stadig rest stråling i det Thorium restaffald vi skal deponere i 100.000 år.

Tests og teknologi er og bliver ikke færdigudviklet inden for de næste 8-10 år, og har vi til den tid løst affaldsproblemet. har vi allerede opbygget en infrastruktur på grønland, der giver let adgang til udvinding af Thorium. som findes i store mængder i Grønland´s grundfjeld.


.
. Din kommentar Coments      Print ArtikelPrint      Skriv ArtikelSkriv

FAQ Udvikling SupportPage: 1
[1] 2 3 >
01-10-2022


Der er KRIG i Europa og Gassen er lukket
The Kearsarge Amphibious Ready Group (ARG)" Specialenhed i Sprængning & marine operationer....
Udvikling Der er KRIG i Europa og Gassen er lukket

23-09-2022


Den private Dansker får "EN HJÆLPENDE HÅND" på 100 kr. pr. md.
Alle private råber "Afskaf moms og afgifter på El"
Mange partier (røde som blå) ser ud til at være enige og der er nu landet en aftale der giver hver Dansker en rabat på elafgiften, ca 62 øre pr. KWh i ½ år.
Svarende til at hver Dansker får en rabat til Elregningen på ca, kr. 496,- i 2 kva....
Udvikling Den private Dansker får "EN HJÆLPENDE HÅND" på 100 kr. pr. md.

20-09-2022


Mette Frederiksen Drukner Danskerne i skat
Det er de høje El og gaspriser der skaber prisstigninger og inflation Men Mette er glad fodi energipriserne himmelflugt = Skattestigninger....
Udvikling Mette Frederiksen Drukner Danskerne i skat

19-09-2022


Hvad vil regeringen gøre for at redde Dansk produktion. ?
Alle private råber "Afskaf moms og afgifter på El" - Mange partier (røde som blå) ser ud til at være enige MEN - -....
Udvikling Hvad vil regeringen gøre for at redde Dansk produktion. ?

16-09-2022


Grønland kan levere CO2 emissionsfri energi
Grønland kan levere - Guld - Kobber/superledere - CO2 emissionsfri energi, EL og alle Power to X produkter, Uran - Thorium - Kisel - Nikkel - Malm - Platin - Diamanter. mfl.....
Udvikling Grønland kan levere CO2 emissionsfri energi

30-06-2022


Min tid som IVÆRKSÆTTER
Jeg er "pensioneret" iværksætter og er efterhånden meget tyndhåret efter de mange - mange gange jeg har slidt håret af mig selv i ærgrelser - hovedet mod en mur - ligegyldighed og ligefrem myndigheders afvisning fordi ingen i administrationen....
Udvikling Min tid som IVÆRKSÆTTER

31-03-2022


Digital Korruption - RUSLAND ?
Også i Helsingør Kommune udøves DIGITAL KORRUPTION for at opnå magt.....
Udvikling Digital Korruption - RUSLAND ?

09-03-2022


Er MÆRSK og POWER TO X Danmark´s redning
Der er intet der styrker sammenholdet som en fælles fjende ? - Det var også det fremtrædende budskab efter drøftelser mellem den Danske og Norges statsminister og efterfølgende pressemøde i dag den 9. Marts 22 kl 13:30....
Udvikling Er MÆRSK og POWER TO X Danmark´s redning

17-04-2021


Helsingør Kommune har opløst Visitnordsjælland
Turistindustrien i Helsingør Kommune lider voldsomt efter Bennedikte Kiær og Anette Sørensen er blevet uvenner.....
Udvikling Helsingør Kommune har opløst Visitnordsjælland

24-10-2020


WORLD’S LEADING POWER SYSTEM OPERATORS LAUNCH GLOBAL CONSORTIUM
MÆRSK er nu allerede gået ind, og sammen med Ørsted og Haldor Topsø vil de lægge sig i front for det Danske Energinet med Bunkers aktivitet i Helsingør....
Udvikling WORLD’S LEADING POWER SYSTEM OPERATORS LAUNCH GLOBAL CONSORTIUM

13-09-2020


Power To X og Danmarks fremtid
Power To X - Danmarks guldæg Power-to-X (PtX) bliver et afgørende element i omstillingen fra fossile brændsler.....
Udvikling Power To X og Danmarks fremtid

03-09-2020


Gigantisk virksomhedsflugt venter Helsingør
Så er Helsingør Kommune igen på vilde afveje for skatteborgernes penge!....
Udvikling Gigantisk virksomhedsflugt venter Helsingør

25-06-2020


Helsingør ude i nye vilde planer for skatteborgernes penge.
Vi erindrer Biogas eventyret der kostede skatteborgerne over 400 Mio. - - se på det spritnye Flisfyr som koster skatteborgerne over 1 Mia, - Biogasfyret producerede aldrig en eneste km3 Gas og det nye flisfyr kommer aldrig til at producere en eneste MWH.??....
Udvikling Helsingør ude i nye vilde planer for skatteborgernes penge.